Siop y Distyllfa

Mae gennym siop lawn ar y safle yn y ddistyllfa lle rydym yn stocio cynnyrch o'n holl frandiau a nwyddau brand.

Rydym hefyd yn stocio detholiad o alcohol a gynhyrchir yn lleol, fel seidr, gwin a chwrw.

Mae ein Siop Distyllfa ar agor yn gyffredinol yr amseroedd canlynol:

Dydd Llun i ddydd Gwener: 10:00 i 17:00

Dydd Sadwrn: 10:00 i 14:00

Mae ein horiau'n amrywio felly os ydych chi'n teithio i ni, rhowch alwad i ni (01248 421352) i wirio y byddwn ar agor.

Cyfeiriad: Uned 18 Stad Ddiwydiannol Gaerwen, Gaerwen. LL60 6HR

Beth 3 gair: ///warthog.troubled.widest

Nwyddau distyllfa Llanfairpwll ar y silff