Ymweld â Ni

Rydym wrth ein bodd yn croesawu pobl i’n Distyllfa a’n Siop, os ydych yn yr ardal mae croeso i chi alw heibio.

Uned 18 Stad Ddiwydiannol Gaerwen,

Gaerwen,

LL60 6HR

Yn gyffredinol rydym ar agor rhwng 10am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 10am tan 2pm ar ddydd Sadwrn.

Os ydych chi'n teithio'n bell rhowch alwad i ni i wirio ein bod ar agor ar 01248 421352